Φ. & Κ. ΛΕΜΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΑΦΜ: 999840880 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:004561701000
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 12 ΤΚ 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103356221
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.lemonis.eu
E-MAIL: info@lemonis.eu


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :